Online Checkin

Not: Lütfen konaklama yapacak tüm kişileri yazınız.

 

Oteli terkederken unuttuğum veya terkettiğim eşyayı, otelden ayrıldığım andan itibaren 1 ay zarfında almadığım veya makul bir süre muhafazsını yazılı olarak talep etmediğim takdirde, otel idaresi bunları dilediği gibi tasfiye etmeye yetkilidir. Bu eşyalar üzerinde hiçbir hak iddia etmeyeceğimi beyan ederim. 

Ayrılış günü odadan ayrılma saatinin 12:00 olduğunu kabul ediyorum. Değerli eşyalarımın kaybından otelin sorumlu olmadığını, odada bulunan para kasasını kullanmam gerektiğini kabul ediyorum.